Övrigt

Bygg och smide


Smides och förstärkningsjobb gör vi oftast i samband med att vi tar hål. Vi tillverkar balkar på vår verkstad (kapar, borrar, svetsar och målar) för att sedan montera upp dem på arbetsplatsen. Vi sätter också upp portskoningar och portar, men även rostfria räcken och staket i smide.
Konstruktionsarbeten av enklare slag hjälper vi till med vid håltagningsarbeten.


Byggnadsjobb som murning, gjutning, målning, läggning av avlopp, anläggningsjobb och snickeriarbeten utför vi i samband med håltagningar eller vid mindre entreprenader. Vi har även god kontakt med andra entreprenörer som vi tar hjälp av när så behövs.

SKROTÅTERVINNING

Vi hämtar och hjälper att städa bort metallskrot kostnadsfritt. Vi återvinner c:a 100 ton metallskrot om året. Vi kommer med kranbil med grip och hämtar. Avgift tillkommer för miljöfarligt skrot eller tankar, dock tar vi hand om tex bilbatterier gratis. Mot ersättning hjälper vi er även med rivning av metallkonstruktioner eller med utplockning av tex oljepanna från källare. Hämtning inom en vecka!​
Vi erbjuder även container för skrot som ni fyller i egen takt, ex lantbruk, företag, verksamheter och skolor. Vi har containers från 2 kbm till 8 kbm samt 250-liters soptunnor för de mindre producenterna. Vi kommer och hämtar efter ett körschema som passar er. Det går även att lämna på vår anläggning i Vallby!​