Håltagning

Vi utför håltagning i dom flesta material. Till exempel: betong, tegel, trä, stål, och lättbetong.

Vi följer Toleranser och gränsvärden för borrning och sågning i betong

Vi brukar dela in håltagning i kärnborrning och sågning.

​Avfallshantering av byggmaterial (vi tar hand om allt avfall och lämnar på avsedd avfallsstation) .

Kärnborrning

Vi utför kärnborrning i alla material så som betong, tegel, siporex, leca, natursten, klisong (putsade träväggar), gjutjärn och metaller. Vi borrar med borr från diameter 20mm till 1025mm, för exaktare borrstorlekar fråga oss, borrlängden är nästan oändlig. Vid nästan all kärnborrning krävs vattenkylning av borret och för att få ut borrkaxet, men även ”torrborrning” förekommer efter noga övervägande av operatören. Vi har även specialborr för borrning i trä och trossbottnar (träbjälklag med grus och aska).

Handborrning är när vi håller maskinen och anbringar den emot där hålet ska bli. Största diametern är 125mm, men det kräver mycket styrka och säkerhet av våra medarbetare, oftast används denna metod vid lättborrade material. Dock har vi två borr med diameter 138, 187 som är för maschetborrning i avloppsrör, där vi tillhandahåller gummimacheter 110mm och 160mm till avloppsrör

Borrning med stativ är när vi har maskiner som sitter monterade på stativ. Det enklaste är när man bultar fast maskinen i underlaget som man ska borra i, dessa ser ut som typ ”pelarborrmaskiner”. Vi har även möjlighet att suga fast maskinen i välgjuten och slät betong. Men den vanligaste typen är när man stämpar mellan golv och tak för att sätta fast maskinen, maskinen kan då vinklas i nästan vilket läge som helst. Vi har olika sorters borrmaskiner att sätta på stativen. Från elektriska maskiner som tar från 20mm till 600mm kärnborr till hydrauliska kärnborrmaskiner som tar från 100mm till 2000mm.

Borrning i vinkel kan man nästan göra i vilken vinkel som helst, bara man vet vart hålet ska gå in och vart hålet önskas avslutas. Dock finns det vissa tekniska begränsningar men det mesta brukar vi tillgodose.

Borrning med stora borr. Vi har borriggar för borrning av stora och långhål, det största vi har borrat ännu är 1025mm. Vi har även specialborr som är extra långa som används när vi borrar djupa hål. Exempelvis gjorde vi 425mm hål i Kåseberga hamn som var 2,5 meter djupa.

Torrborrning erbjuder vi sen 2016 även i betong i diametrarna 47,52,62,82,102,122,132mm.

Torrborrning kan göras med vanligt kärnborr i lösare material som tegel, leca och siporex.

Sågning

Vi utför sågning i ”alla” material så som betong, tegel, siporex, leca, natursten, klisong (putsade träväggar), gjutjärn och metaller. Nästan all sågning kräver vattenbeskjutning av klingan. Vi kan utföra sågning med ljuddämpade klingor vilket gör att ljudet inte leds vidare i byggnader, plus att man vid sågen har ca: 20 decibel lägre ljud (halva ljudet).

Väggsågning är en benämning på rälsbunden sågning. Denna sågning används oftast till betong och natursten (dock även till tegel där man vill ha större noggrannhet). Man monterar upp en räls på väggen eller golvet, sen sätter man på sågen . Max sågtjocklek är 750mm från en sida, detta eftersom den största klingan vi har är 1500mm i diameter.

Slätsågning är när man sågar nära med klingan emot en annan sågad yta tex: en anslutande vägg eller golv i 90graders vinkel.

Golvsågning är när man sågar med en såg som ”står på fyra hjul” i golv till avlopp/rördragning, rivning av betonggolv eller hissgropar. Vi har fyra olika golvsågar, den minsta med 500mm klinga och ett sågdjup på 220mm. Den senaste golvsågen vi har är en automatisk golvsåg som själv går fram där operatören vill. Max såg djup på golvsågning är 520mm, dock kan man sätta upp väggsåg om det behövs djupare. Vi förfogar över en massa hjälpmedel för att lyfta betongen så smidigt som möjligt och för att transportera bort den.

Bjälklagssågning är när man sågar bjälklaget mellan två våningar. Oftast använder man en golvsåg för denna typ av sågning, ibland används även väggsågar för denna operation, detta avgörs av våra duktiga medarbetare. Även för dessa operationer har vi en uppsjö av lyfthjälpmedel för att arbetet ska bli säkert för oss och er.

Asfaltsågning, här har vi två olika asfaltsågar för sågning av gator och plattor utomhus. Dessa sågar kan vi även köra i betong med. Till sågarna har vi dieselmotorer på 30 hästkrafter eller mer vilket gör dom effektiva. Max sågdjup är 375mm. Vi har möjligheter att ta vatten med oss i tankar.

Handsågning är en benämning på sågar som hålls på plats av operatören, vilket kräver noggrannhet och säkerhet. . Max sågdjup 260mm.

Vajersågning är när man sågar med en diamantklädd stålvajer. Denna sågtyp används till tjocka konstruktioner eller under vatten. Man får ofta borra hål där vajern ska gå igenom för sågytor. Man får räkna med ett sågsnitt som slår på +- 50-75mm ovan vattenytan, detta eftersom vajern ”går” lättaste vägen. Vi har olika brythjul för att styra vajern rätt och en massa innovationsförmåga. Vi kan även såga stora runda hål för tex trapphål med diameter på 1,5 meter till nästan hur stort som helst