HUSRIVNINGAR

Rivning av hus eller delar hus/fastigheter har vi god erfarenhet av samt att sortera och transportera bort det miljövänligt. Viktigt för oss och andra är att inget skadas eller kommer i fara vid rivningar. Vi har kranbil för mindre rivningar och borttransport av avfall. Annars tar vi in grävmaskiner med eller utan förare beroende på projekt. Vi återställer marken efter oss så ingen kan se att ett hus har varit där. Naturligtvis så använder vi oss även av vår diamantutrustning vid rivningar om så krävs. Vår personal är vana vid hårt kroppsarbete när det gäller att rulla rullebör (skottkärra) och svinga slägga.

PANNOR OCH TANKAR

Pann- och tankrivningar utför vi och skickar materialet på återvinning. Vi sågar sönder tanken i mindre bitar om så behövs. Oljan i tanken tar vi med oss och sanerar tanken. Pannan tar vi oftast ut hel.​