Sprängning av betong, berg och sten som ligger i vägen på vägar, åkrar eller i hus, även tätort. Vi spränger även berg som sticker upp där ni ej önskar, tex. berg som ligger i vägen för rördragning, eldragning, husgrunder osv. Vi spränger betongfundament som ska rivas. tex foderbord, maskinfundament, kajer, kantbalkar m.m.Vi utför professionell sprängning med dynamit genom innehav av Sprängkort A med licens för hela sydöstra Skåne.Vi utför även spräckning med krutpatroner som medför näst intill vibrationsfri sprängning. Genom att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt. Stenen och berget skjuts i bitar med omedelbar verkan. Även skjutning av tuffa fundament eller berg inomhus är möjligt. Vi har alla försäkringar & behörigheter som krävs för arbetet genom innehav av Spräckkort och grundkurs i sprängning.​